Hiiumaa vanemates vakuraamatutes esineb 1564. aastast alates nimi Hellemäky Vachtrepä vakuse koosseisus. Siit selgub, et varasem nimekuju oli Hellemägi, omastavas käändes Hellemäe, mis edaspidi lihtsustus Hellamaaks.

Tänapäeval on naisenimi Elle või Hella, kuid Friisimaal oli mehenimi Elle, Ello ja Ella, ka Helle, ning perenimena Hellama. Eestimaal esinevad kohanimed Ellamaa ( Läänemaal ja Pärnumaal) ning Hellamaa ( Muhus ja Hiiumaal). Kohanimed on sageli tulenenud mõnest taluperemehe nimest, korduv nimi lubab oletada rändamist ühest kohast teise.On usutav, et nimi Hellamaa on rännanud Muhust Hiiumaale, kuna Muhu asustus on vanem.

Hellamaa külas oli 1565. a. 4 talu 4 adramaaga, peale selle üksjalad ja vabadikud. Alates 1782.a. hingeloenditest saab ülevaate taludest Hellamaa külas:

1.Veski talu: Miku Jaak, tema poeg Mihkel ja Mihkli poeg Tõnis( 1776-1852)Tõnis sai 1835.a. perekonnanimeks Wanna (Vana).

2.Veski talu: enne 1834.a. tuli peremeheks Hanso poeg Heinrich Wohlman (1769-1848).

3.Körma talu: Matse Nuut, tema poeg Mihkel ja Mihkli poe Mihkli Juhan Körwne(1798-...).

4.Nöwi talu: 1712. a. oli peremeheks Luidja Jürgen.Enne 1826.a. tuli peremeheks Tõnise poeg Toomas Karjamets (1772-1835).

5.Nöwi talu: Newi Laas, tema poeg Pent ja Pendi poeg Tönis Haw ( Haav) (1750-1841).

6.Oliste talu: enne 1834.a. Tooma poeg Laas Rede ( Reede)(1798-...).

7. talu: Nigola Laas, tema poeg Andrus ja Andruse Juhan Paju ( 1798-...)

8. talu: enne 1834.a. tuli Matse Mihkel Laupä (1789-1838).

9.Husi talu: enne 1811.a. tuli Mihkli Thomas ( SalinõmmeMatsi ja Marre poeg Thomas) (1765-1835), nimega Rede.

10.Husi talu: enne 1826.a. tuli Nigula Juhan Johannisbeer (1772-1843).

11.Mäe talu: Jaagu Jüri, tema poeg Simmo (1749-1809), talu likvideeritud.

12. talu: Greisi Peter (1747-1802), talu likvideeriti.

13. talu: Ado Michkli Matz, tema poeg Matsi Mihkel Warres (1792-1834).Enne 1811.a. Salinõmme Tooma Jaagu Jüri ja tema poeg Tönis Kanna ( 1813-1831).

14. Põllu talu: Jürna Matz ja tema poeg Matsi Juhan Laupä (1778-1848).

15.Olliste talu: Nuudi Nigulas , edasi Nigula Peet Johannisbeer ( 1776-1839).

16.Olliste talu: Jaagu Jüri (1750-ca 1795), talu likvideeriti

17. talu: Otto Jürna Nigulas ja tema poeg Kristjan Reggi ( 1779-1849).

18.Jürikeste talu: Greisi Nigulas, tema poeg Pent ja Pendi poeg Simmo Kerwes (1790-18439

19 uus talu, rajatud enne 1826.a. Peremeheks sai Tönise Mihkel (1760-1726) , kes oli olnud peremees Husi talus ja edasi Andrus Teiwas (1791-1856).

 

Kokkuvõte Leo Tiigi kirjast Tõnu Otsasonile